Privacyverklaring

 

Carwash Mustang 2.0, gevestigd te Brugstraat 20, 9290 Berlare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Carwash Mustang 2.0

Brugstraat 20, 9290 Berlare

Tel: 052 42 43 92

E-mail: carwash@cammaertbvba.be

https://carwashmustang.be/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Carwash Mustang 2.0 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– BTW nummer

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Carwash Mustang 2.0 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw bestelling & betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Carwash Mustang 2.0 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar (minimale bewaartijd van facturen).

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Carwash Mustang 2.0 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Carwash Mustang 2.0 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carwash Mustang 2.0 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carwash@cammaertbvba.be. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Carwash Mustang 2.0 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via carwash@cammaertbvba.be

 

Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24/01/2023.